Xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị đến 5.000.000 đồng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại

Continue reading
Dich vụ seo quảng cáo website

Vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Cho thuê hoặc cho mượn Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; b)

Continue reading
Seo từ khóa

Vi phạm quy định về dịch vụ cấm kinh doanh

Vi phạm quy định về dịch vụ cấm kinh doanh Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi môi giới hoặc chứa chấp hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ

Continue reading
Dịch vụ seo quảng cáo doanh nghiệp

Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện

Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không hoạt động trong thời hạn

Continue reading
Seo quảng cáo sản phẩm tại tphcm

Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân là tổ chức kinh tế Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phạt tiền

Continue reading